How to Cook Tasty Meat Balls

Delicious, fresh and tasty.

Meat Balls.

Meat Balls You complete steeping grill Meat Balls applying 6 modus operandi so 3 and. Here is how you pull off.

prescription of Meat Balls

  1. It's of Meat.
  2. It's of Egg.
  3. Prepare of Onion.
  4. Prepare of Red pepper and small pepper.
  5. You need of Seasoning cubs and salt.
  6. Prepare of Oli for frying.

Meat Balls procedure

  1. Dafarko,bayan kin daka namanki,sai kiyi mixing duk ingredients dinki wuri daya,ki mulmula.
  2. Sannan ki saka cikin mai ki fara soyawa,saboda ya rake zama danye kafin kisaka cikin kwai,bayan minti biyar cikire.
  3. Ki saka cikin kwai tare da albasa kina dibawa kina soyawa cikin mai.